Sofienbergparken

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Sofienbergparken fotografert i 2018. Til høyre går Toftes gate, til venstre sees Sofienberg kirke. - Foto Kjetil Ree / Creative Commons

Sofienbergparken, parkanlegg som ble anlagt på tidligere kirkegårdsgrunn mellom Grünerløkka, Rodeløkka og Tøyen, navn etter løkkeeiendommen Sofienberg. Parken ligger mellom Sofienberggata og Helgesens gate, med Toftes gate langs vestgrensen og Sofienberg skole i øst. Den er delt i to av Rathkes gate. Det nordvestlige hjørnet av parken er kalt Gisle Johnsons plass.

Den 74 daa store kirkegården ble innviet 1858 til «Hjælpe-Kirkegaard for Christiania By» til begravelser av fattigvesenets lik. Den erstattet Ankerløkken Kirkegård som ikke kunne ikke brukes om igjen da gravene stod i vann. Bruken av denne opphørte helt 1866. Vor Frelsers gravlund ble besluttet kun benyttet til familiegravplass. Sofienberg kirkegård ble etter dette byens alminnelige gravplass.

Mot slutten av 1800-tallet ble det reist kritikk mot å ha en gravplass så sentralt i byens folkerikeste strøk. 1918 fattet bystyret et enstemmig vedtak om å nedlegge den delen av kirkegården som lå vest for Rathkes gate, mens østre del skulle opprettholdes som urnelund. På grunn av fredningstiden på 40 år kunne opparbeidelsen først ta til omkring 1960, men allerede 1920 ble gjerdet flyttet inn og en parkstripe gjort i stand langs Toftes gate, som en første begynnelse. Resten av gravlunden ble nedlagt 1931, og Park- og idrettsvesenet tok over administrasjonen. Hele anlegget ble utlagt til park 1972. En innhegnet gravplass for Det Mosaiske Trossamfund, anlagt 1869, finnes fortsatt nord for Sofienberg kirke.

Sofienbergparken med sine frodige løvtrær er blitt et mye brukt friareal for befolkningen i bydelen, slik forkjemperne i sin tid ønsket. En lekeplass ble opparbeidet mot Sofienberggate i 1935/36; den ble rustet opp 2006. En skateboard-rampe ble anlagt 1991; det er også satt ut bordtennisbord. Ellers er parken et yndet utfartssted for strøkets befolkning, og den er så populær at den kan oppstå problemer knyttet til grilling og søppeltømming i sommerhalvåret. Det er egne grillautomater i parken.