Rathkes gate

Gaten sett fra Rathkes plass mot Schous plass. Foto: Helge Høifødt

Rathkes gate, Sofienberg, bydel Grünerløkka, fra Thorvald Meyers gate til Verksgata. Oppkalt 1874 etter professor Jens Rathke (1769–1855), universitetets første professor i naturhistorie. Gaten var opprinnelig en forlengelse av Korsgata. Deler av gaten opparbeidet til gatetun i 1980-årene. Fra Rathkes gate til Trondheimsveien går Conradis gate.

Bygninger m.m.:

18. Sofienberg kirke.

19. Sofienbergsenteret, alders- og sykehjem drevet av Kirkens Bymisjon, bygd i 1966 av Sofienberg menighet. I 1997 ble Engelsborg eldresenter og 31 omsorgsleiligheter oppført. Sofienbergsenteret ble ombygd i 2002.

Referanser i denne artikkelen

Sofienberg kirke