Nordkappgata

Nordkappgata, Søndre Åsen, bydel Sagene, fra Hans Nielsen Hauges plass til Jolly Kramer-Johansens gate. Oppkalt 1901 etter Nordkapp.

Bygninger m.m.:

21–31. Boligblokk fra 1933 (ark. K. Aars) med karakteristisk buet gjennomkjøring i midten, der Edvard Griegs allé går gjennom.

34. En del av boligkomplekset Søndre Åsen kvartal 5, oppført 1932. Butikklokale der Oslo Samvirkelag avd. 39, hadde forretning fra da gården var ny, nå Joker-butikk.