Jolly Kramer-Johansens gate

Jolly Kramer-Johansens gate, Torshov, bydel Sagene, fra Nordkappgata til Johan Selmers gate. Oppkalt 1999 etter komponisten Jolly Kramer-Johansen (1902–68). En byste av Kramer-Johansen ble 2002 satt opp i Torshovparken, utført av hans sønn Willy Kramer-Johansen. Flere av gatene i området er oppkalt etter norske komponister. Gaten var tidligere en del av Fagerheimgata. På østsiden av gaten ligger Torshovdalen, bebyggelsen på vestsiden tilhører Torshovbyen.