Edvard Griegs allé

Edvard Griegs allé, Søndre Åsen, bydel Sagene, fra Hans Nielsen Hauges gate til Johan Svendsens gate (stengt ved Haarklous plass). Oppkalt 1933 etter komponisten Edvard Grieg (1843–1907). I nedre del går den mellom Søndre Åsen-kvartalene 5 og 6, boligkomplekser fra 1932 (Byarkitekten), ovenfor Haarklous plass boligblokker fra 1949–50 tilhørende OBOS-borettslaget Søndre Åsen. I nr. 8 butikklokale på hjørnet mot sørøst, her hadde Oslo Samvirkelag avd. 79 brød- og melkeutsalg fra 1951, da blokken var ny.

Nederste del mot Sæveruds plass og Johan Svendsens gate går gjennom en bueportal i bygget med adresse Nordkappgata 21–31.