Thorseng (løkke)

Thorseng, løkke i Fagerheimgata 16, opprinnelig en del av løkken Torshaugsanden som var fraskilt Torshov gård. I 1863 kjøpte statsrevisor Ole Arntzen Lützow Thorseng og bygde det store våningshuset som fremdeles står. Fire år etter ble løkken solgt til overrettssakfører Jacob Anton Amundsen. I 1877 målte Thorseng 31 daa, i de følgende år ble en del av Thorseng utparsellert og og bebygd. I 1904 kjøpte ingeniør W. R. Pihl eiendommen, som da var på 13 daa. Hans svigersønn, ordfører Rolf Stranger, bodde der i en årrekke.