Sannergata

Sannergata, Grünerløkka-Dælenenga, bydel Grünerløkka, fra Sannerbrua til Fagerheimgata. Navn 1866 etter bygningen Sanner.

Bygninger m.m.:

1b. Paulus sykehjem.

2. Kontorbygg oppført for Rikstrygdeverket, nå NAV, bygning på 9 etasjer med 630 kontorarbeidsplasser, oppført 2002–03 (ark. Anker & Hølaas AS).

3. Her lå tidligere en bensinstasjon, opprinnelig Sannergatens Standard-stasjon, nå dagligvarebutikk og antikvitetsforretning. Under krigen ble bensinstasjonen overtatt av tyskerne og utbygd med garasjer og gjort til «Kraftfahrpark der Kriegsmarine». Også området mellom bensinstasjonen og Akerselva og mellom Foss skole og Sannergata ble beslaglagt i forbindelse med dette i 1943.

5. Leiegård i 6 etasjer, oppført 1938 (ark. Aasland & Nyquist) sammen med gårdene Øvrefoss nr. 6, 8 og 10. Her lå fra 1875 Foss Jernstøperi til det i 1937 ble flyttet til Storo.

6. Ringnes Park.

12. Salemkirken.

14. Her lå tidligere Sannergata forlegning.

29. Ved krysset mellom Dælenenggata og Fagerheimgata lå under krigen Sideros mek. Verksted. Her ble det laget håndgranater for tyskerne, 3000 av gangen. Råmaterialet kom fra Strømmen mek. Verksted på Strømmen.