Ringnes Park

Ringnes Park sett fra Thorvald Meyers gate. Foto: Helge Høifødt

Ringnes Park, område på øvre Grünerløkka, bydel Grünerløkka, der Ringnes Bryggeri tidligere lå. Det ligger mellom gatene Biermanns gate, Thorvald Meyers gate, Sannergata og Toftes gate, samt området på østsiden av Toftes gate mot Biermanns gate og Sunnmørgata. Dette er ingen park, men et område med store boligblokker, de høyeste på 10 etasjer, og enkelte gamle, bevarte bryggeribygninger lengst nord og øst.

Til sammen har området rundt 700 leiligheter, samt handels- og kontorlokaler. Øst for Toftes gate er 6 blokker lagt som et kvartal rundt et felles uteareal. Blokkene på vestsiden av Toftes gate danner en stor kvartalsstruktur på det gamle bryggeriområdet, med fire punkthus mot Thorvald Meyers gate og tre blokker inne i kvartalet. En gangvei går gjennom området og det er felles utearealer mellom blokkene. Prosjektet, som Orkla eiendom har stått for, inneholder også Ringen kino, Ringnes bydelssenter, Ringnes bryggeris nye hovedkontor og et bryggerimuseum, åpnet 1999.

De første husene i Biermannsgate 9–11 og Toftes gate 2–10 ble oppført 2005–06 (ark. Arcasa) mot gatene med åpent gårdsrom mot øst. De bevarte gamle bryggeribygningene er i rød tegl. En av dem, som opprinnelig var stall, er innredet til festsal, dekorert med malerier av Per Vigeland med motiver fra Nansen-Sverdrup-ferdene som brødrene Ringnes og Axel Heiberg bekostet en vesentlig del av.

Referanser i denne artikkelen

Ringnes Bryggeri

Referanser til denne artikkelen

Ringnes Bryggeri, Sannergata, Thorvald Meyers gate