Biermanns gate

Biermanns gate, Lilleborg, bydel Sagene, fra Sandakerveien ved Beierbrua til Christies gate. Oppkalt 1864 etter legatstifteren Johan Friedrich Biermann (1771–1852), som bl.a. eide et rikholdig bibliotek og en verdifull myntsamling. Se også Biermannsgården.

Bygninger m.m.:

2. Sagene skole.

6. To etasjes murvilla bygd 1889 for bryggerieier Amund Ringnes (1840–1907) (ark. Harald Olsen). Fra ca. 1915 var huset bolig for bryggerimesteren, senere driftsbestyreren ved Ringnes bryggeri.

Fra 1937 var det her kommunalt barnehjem/ungdomshjem kalt Guttepensjonatet. Rundt 1960 bodde det her 20 gutter. Senere var det akuttinstitusjon for ungdom; denne virksomheten flyttet ut i 2009.

Eiendommen ble i 2015 solgt til selskapet Storm Properties AS. Hovedhuset, et nytt anneks og deler av stallen er planlagt leid ut som kontorer. Selve stallen og et lysthus i hagen, som ennå kke er oppført, er tenkt brukt til restaurantdrift med utendørsservering om sommeren.