Biermannsgården

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Biermannsgården fotografert i 2012 - Foto Anne-Sofie Ofrim / Creative Commons

Biermannsgården, Maridalsveien 78 (tidligere 78–80), sammenbygde tømmerhus fra 1700-tallet; eiendommen strakte seg opprinnelig nedover Iladalen og tilhørte på 1800-tallet høker Johan Friedrich Biermann (1771–1852), som stiftet flere legater, bl.a. Den Biermannske Skoles Legat tillagt Biermannsgården.

Den Biermannske Skole åpnet 1856 som privat borgerskole for barn ved Sagene. Etter at skolen var nedlagt i 1870-årene, ble lokalene leid av Sagene skole 1879–81 (Vestre Sagene skole hadde holdt til her i en periode omkring 1800), fra 1885 til ca. 1895 av en sløydskole (snekker-, bokbinder- og skomakerlinje), av Frøken Dietrichs pikeskole 1900–11, ledet av almuelærerinne Andrea Othilia Dietrichs (f. 1838).

Den Biermannske arbeidsstue for barn overtok lokalene 1911, omorganisert under navnet Barnas Fritidsstuer 1949, nå Biermannsgårdens Fritidshjem. I krigsårene 1940–45 hadde Sagene skole igjen lokaler i Biermannsgården. Fjøset var i drift til 1937.

Indre fløy og uthusene ble revet ca. 1950, resten av bebyggelsen er fredet. Huset er markert med et av Oslo Byes Vels blå skilt.