Iladalen

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Iladalen sett nordover i 2007. Øverst oppe ligger Ila kirke, til høyre «Gløtt-blokkene». - Foto Helge Høifødt/Oslo byleksikon
Iladalen park, 2020. Foto: Ingeborg Hegtun/Oslo byleksikon

Iladalen, bolig- og parkområde som utgjør det sørvestlige hjørnet av bydel Sagene, mellom Griffenfeldts gate (Ring 2) i nord, Uelands gate i vest, Vøyensvingen i øst og Waldemar Thranes gate i sør. Selve Iladalen er en stor og åpen park. Den er godt skjermet fra trafikken av den omkringliggende bebyggelsen. Blokkbebyggelsen rundt parken, med adresser til Colletts gate, Griffenfeldts gate, Søren Jaabæks gate, Vøyensvingen, Claus Riis' gate og Kingos gate, er fra 1931–58 og har 1571 leiligheter. I nordenden av parken ligger Ila kirke, innviet i 1941. Fra 1860-årene lå Nords isdammer her.

I 1920-årene begynte kommunen å kjøpe eiendommer i Iladalen og fikk utarbeidet en helhetlig plan for området. Planen, som var utarbeidet av Harald Hals, ble vedtatt 1929. Bebyggelsen og parken var planlagt som et aksialt anlegg i fortsettelsen av Stockfleths gate, noe de to lange blokkene langs Griffenfeldts gate og Colletts gate viser. Blokkene er lagt symmetrisk med tårnavslutninger mot trappeanlegget. Denne delen av bebyggelsen, OBOS-boligselskapet Iladalen I AS, stod ferdig 1933–38. De to blokkene har 15 oppganger, 135 toroms leiligheter og to butikklokaler (ark. Ragnar Nilsen). I 1941 ble det vedtatt en revidert plan, utarbeidet av Ragnar Nilsen, den viser overgangen fra klassisisme til funksjonalisme, både i stil og planideer. På vestsiden er blokkene lagt langs Søren Jaabæks gate, parallelt med bebyggelsen i Uelands gate, mens de på østsiden, de såkalte «Gløtt-blokkene» i Vøyensvingen 14–22, ligger på tvers i forhold til gateløpet og med gavlender mot friområdet. Da den vestre delen av Pipervika ble revet i årene etter krigen, var det flere herfra som fikk boliger i Iladalen. Under de olympiske vinterleker i 1952 ble flere av deltakere innkvartert i olympialandsbyen Kingos gate 16–20, som siden ble trygdeboliger.

Iladalen har i de senere år vært gjenstand for en omfattende renovering og nybygging, mens parken er bevart i sin helhet. De eldre boligblokkene og terrengtrappene i nord og øst er fornyet. Området på sørsiden av kirken er renovert. Nybyggingen har skjedd i sørenden av området. I «OL-blokkene» åpnet 1996 Kingos gate bo- og rehabiliteringssenter. På området tidligere disponert av Friluftsetaten, ble det 2004–06 bygd fire boligblokker med ca. 120 leiligheter (Kingos gate 15–21). Kiellands Hus i Waldemar Thranes gate 72 åpnet 2006 med butikker, 226 leiligheter og tilliggende bensinstasjon. I Vøyensvingen 7 ble en boligblokk ferdig til innflytting 2009–10.