Griffenfeldts gate

Parti av Griffenfeldts gate (Ring 2) sett mot øst fra krysset med Uelands gate. Midt i bildet er nr. 17 og 19 med de to tårnbyggene i rød teglstein mot Iladalen. Foto: Helge Høifødt

Griffenfeldts gate, Sagene, bydel St. Hanshaugen og Sagene, fra Geitmyrsveien til Vøyenbrua, er en del av Ring 2 (Kirkeveiringen). Veien er oppkalt 1914 etter den danske rikskansler Peder Schumacher Griffenfeldt (1635–99), som 1676 ble dømt for forræderi, og satt fengslet på Munkholmen utenfor Trondheim 1680–98.

Veien ble bygd vestfra i flere etapper mange år etter regulering og navnevedtak. 1926 var veien ennå ikke opparbeidet, men 1936 var den ført frem over det store krysset med Uelands gate til Stockfleths gate og fra 1941 til Maridalsveien. I 1949/50 ble Vøyenbrua bygd, og da den stod ferdig, kunne gaten knyttes sammen med Marcus Thranes gate. Langs veien ligger boligblokker fra 1930-årene, bygd for flere av Iladalens boligselskaper; nr. 12 oppført i 1939, nr. 15 i 1933, nr. 17 og 19 i 1938 (ark. for alle Ragnar Nilsen). De to siste utgjør sammen med Colletts gate 64–88 boligselskapet Iladalen I, og er lagt symmetrisk med avsluttende tårnbygg på hver side av trappen ned i Iladalen.

I nr. 12 og 19 de to blokkene som populært blir kalt «geitostblokkene», var det atelierleiligheter i loftsetasjene, som ble stilt til rådighet for kunstnere. Etter krigen ble det også laget kunstnerleiligheter i Vøyensvingen 14, 16 og 18.