Kingos gate

Kingos gate, Iladalen, bydel Sagene, fra Waldemar Thranes gate forbi Vøyensvingen og videre som gangvei til Søren Jaabæks gate. Oppkalt 1879 etter den danske salmedikteren Thomas Hansen Kingo (1634–1703).

Bygninger m.m.:

2. En fireetasjes leiegård fra annen halvdel av 1800-tallet ved hjørnet mot Waldemar Thranes gate, her åpnet Oslo Samvirkelag avd. 16 butikk i 1923.

8. Tilhører Kiellands Hus, den store blokken på hjørnet av Uelands gate og Waldemar Thranes gate, oppført 2006.

12–14. Kingos gate bo- og rehabiliteringssenter.

15–21. Fire boligblokker oppført 2005 (ark. Dag Andersson) i seks etasjer og inntrukket toppetasje.

16–20. Tidligere Ila Trygdeboliger (fra 1952), i alt 130 leiligheter. Først brukt som olympialandsby for flere lands deltakere under vinterlekene i Oslo 1952. Ombygd til studentboliger 2006; Iladalen studenthus med 169 boenheter; 23 single-leiligheter og 146 parleiligheter.

Under den annen verdenskrig anla tyskerne store brakker her nederst i Iladalen, antagelig på begge sider av gaten. Her hadde de et sentralt matlager for Oslo. Hit kom brød og andre matvarer fra produsentene for distribusjon til de forskjellige forlegningsstedene.