Sanner (bygning)

Sanner, Sannergården, tidligere bygning ved Akerselva, på Nordjordet under Nedre Foss, nær det nåværende gatekrysset Thorvald Meyers gate/Sannergata. Øksefunn fra steinalderen.