Salemkirken

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart
Salemkirken Oslo.JPG

Salemkirken, Sannergata 12, kirke for pinsemenigheten Hillsong. Kirkebygget oppført 1983, arkitekt Odd Kjellhov (arkitektfirma Jarle Berg), for pinsemenigheten Salemkirken. Det ligger på hjørnet av Sannergata og Valdresgata og er en moderne teglkledd kirkebygning med et lavt, rett avsluttet tårnoppbygg. Vinduer er plassert i smale spalter i veggen. Kirkerommet har en sal som rommer ca. 800 mennesker. Den kan utvides ved hjelp av skyvedører som skiller den fra et restaurantlokale. Som andre pinsemenigheter har kirkerommet en enkel innredning uten kunstneriske utsmykninger.

Historikk

Pinsemenigheten Salem ble opprettet 1917 og fikk eget bygg i Sannergata året etter. Menigheten fusjonerte 2016 med pinsemenigheten Intro som 2017 ble en del av Hillsong. Kirkebygget har beholdt navnet Salemkirken.

Den opprinnelige Salemkirken. Foto fra 1967. Fotograf ukjent/Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek.

Det opprinnelige bygget, forsamlingshuset Salem fra 1918 (ark. Johs. Johannesen), gjennomgikk flere ombygninger før det ble revet og erstattet av dagens bygning..