Hillsong

Hillsong, menighet som holder til i Salemkirken, Sannergata 12. Pinsebevegelsen Hillsong startet i Sydney, Australia 1983 under navnet Hills Christian Life Center (endret til Hillsong Church). En menighet inspiret av bevegelsen startet i Oslo 2012 og leide gudstjenestelokale i Salemkirken under navnet Intro. 2016 besluttet Salemkirken å fusjonere med Intro. I praksis ble det tradisjonen fra Intro som ble den synlige av de to tidligere menighetene. 2017 ble Intro en formell del av den internasjonale Hillsong Church og skiftet navn til Hillsong. Selve kirkebygget har beholdt navnet Salemkirken som en del av fusjonsavtalen i 2016.