Valdresgata

Valdresgata, Grünerløkka-Lilleborg, bydel Grünerløkka, fra Sannergata til Holsts gate (sperret ved Sunnmørgata og Biermanns gate). Navn 1901 etter dalføret Valdres.

Bygninger m.m.:

1–25. Valdresgata borettslag, 36 boligblokker, dels frittstående, dels sammenkjedet i større eller mindre grupper, oppført ved OBOS 1979–81 (ark. F. S. Platou A/S). I alt 196 leiligheter fordelt på 23 oppganger. I nord vender borettslaget mot Hallénparken. Et parkeringshus mot Sannergata skjermer borettslaget mot trafikkstøy. Her lå tidligere Sannergata forlegning.