Valdresgata

Valdresgata, Grünerløkka-Lilleborg, bydel Grünerløkka, fra Sannergata til Holsts gate (sperret ved Sunnmørgata og Biermanns gate). Navn 1901 etter dalføret Valdres.

Valdresgaden var også fra 1879 navn på en regulert, men ikke opparbeidet, gate på KampenVålerenga, nå følger gateløpet en del av Jordal terrasse.

Bygninger m.m.:

1–25. Valdresgata borettslag, 36 boligblokker, dels frittstående, dels sammenkjedet i større eller mindre grupper, oppført ved OBOS 1979–81 (ark. F. S. Platou A/S). I alt 196 leiligheter fordelt på 23 oppganger. I nord vender borettslaget mot Hallénparken. Et parkeringshus mot Sannergata skjermer borettslaget mot trafikkstøy. Her lå tidligere Sannergata forlegning.