Holsts gate

Holsts gate, Torshov-Sagene, bydel Sagene og Grünerløkka, fra Sandakerveien til Valdresgata. Oppkalt 1874 etter statsråd og slottsfogd Poul Christian Holst (1776–1863).

Bygninger m.m.:

1 og 3. Festivitetslokaler oppført for A/S Sagene Festivitetslokale 1897 (ark. Chr. Reuter). Opprinnelig var det bevertningssted i de to nederste etasjene. Bakbygningen (som senere fikk nr. 3) ble kalt «Afrika» og ble brukt som varieté- og teaterlokale med friluftsscene om sommeren under navnet Nordre Folketeater til 1907, kjent fra Oskar Braatens folkelivsskildringer. 1908–16 var det her forsamlingslokale for Kristiania Indremisjon («Emmaus»), senere bl.a. «Solvik», hvilehjem for slitne mødre. Her lå Lilleborg menighetshus 1917–66, og Lilleborg kirke hadde også lokaler her 1917–66. Fra 1967 er dette Lilleborg fritidsklubb og Ungdommens Mediesenter, også brukt som selskapslokaler og øvingslokale og konserthus for Torshovkorpset og Sagene janitsjarkorps. Bygningen gjennomgikk en omfattende rehabilitering i perioden 2011–15, og kalles nå «Sagene Festivitetshus». Huset er markert med et av Oslo Byes Vels blå skilt.

2. Leiegård fra 1880-årene. Oskar Braaten flyttet hit som seksåring 1887 og bodde her til 1899; han kalte gården for «Hjemmet». Et av Oslo Byes Vels blå skilt er satt opp ved hjørnet av Sandakerveien til minne om ham.

6. Leiegård fra slutten av 1800-tallet. Her holder den kristne diakonale organisasjonen Maritastiftelsen til. Organisasjonen, stiftet 1984, arbeider mot rusavhengighet og for å hjelpe unge rusmiddelmisbrukere til et rusfritt liv.

13. Løkkeanlegget Vennelyst, i dag ligger Hallénparken der den tidligere hagen lå.