Hallénparken

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Parken sett mot nordøst. Foto: Helge Høifødt

Hallénparken er en park rett syd for Christian Michelsens gate/ ring 2, ved krysset med Vogts gate i Bydel Grünerløkka. Den delen av parken som vender mot krysset er en del av Johan Sverdrups plass, som ligger på begge sider av Christian Michelsens gate. I syd grenser den mot boliger i Valdresgata. Øst i parken ligger Hallénparken barnehage med adresse Christies gate 40 og 42.

Parken er en del av hagen på den tidligere løkkeeiendommen Vennelyst og har navn etter familien Hallén som eide løkken og hovedhuset, som brant i 1985. Blant de mange trærne er lind, lønn, spisslønn og kirsebær. Kommunen kjøpte eiendommen i 1972.