Vogts gate

Vogts gate, Torshov, bydel Sagene og Grünerløkka, fra Biermanns gate til krysset Sandakerveien/Åsengata. Oppkalt 1864 etter eidsvollsmannen, statsråd Jørgen Herman Vogt (1784–1862), statsråd 1825–29 og 1836–58. Gaten er Torshovs viktigste forretningsgate. Før Sandakerveien ble omlagt ved Lilleborg i 1960-årene, gikk Vogts gate opp til Bjølsen Valsemølle, der den den gang møtte Sandakerveien. I årene 2010 til 2014 ble gaten oppgradert med nye trikkeskinner og holdeplasser, fortauene fikk sykkelstativer og ny belegning, og lindealleen ble reetablert.

Mellom Vogts gate og Fagerheimgata var gaten Sundes gate planlagt.

Bygninger m.m.:

10 og 28. To blokker på hver side av Marcus Thranes gate med like sju etasjes fasader som gir en portalkarakter mot Vogts gate, bygd for UBO v/ OBOS 1991 (ark. 4B Arkitekter A/S). Portalen ble tidligere kalt «Perleporten», noe som skulle signalisere at her gikk skillet mellom øst- og vestkanten.

44. Her lå tidligere Torshov apotek.

45. Fireetasjes bygård fra siste del av 1800-tallet. Her var Thorshaug Kooperative Selskabs butikk, fra 1910 avd. 3 av Grünerøkken Kooperative Selskab, senere Oslo Samvirkelags avd. 12. Nå en Deli de Luca-butikk.

46. Fireetasjes leiegård, en del av den kommunale Torshov-bebyggelsen, fra 1947 butikk for Oslo Samvirkelag avd. 14. Siden lå en filial av DNB her, og deretter fra 2016 kafeen Espresso House.

53. Fireetasjes leiegård på hjørnet av Hegermanns gate. Her ligger Strøm-Larsen, en av byens få gjenværende slakterforretninger; den har ligget her siden 1904.

54. En fireetasjes leiegård fra 1902, arkitekt Oscar Dehkes. I 1928 ble Fred. L. Sand Bok- og papirhandel etablert her av Fredrik Ludvig Sand (1891–1978). I 1950 fikk hans kone Augusta (1895–1988) prokura.

59. Leiegård på hjørnet av Krebs’ gate. Her var S. A. Pedersen kjøtt og pølsevarer, grunnlagt av Søren August Pedersen 1920, drevet av sønnen Snorre til 1978, nedlagt i 1982. Nå Torshov Ur og Brillesenter A/S

64. Soria Moria, som tidligere var kino, men nå rommer blant annet Cosmopolite og Torshovteatret. Bygningen tegnet av Thorvald Astrup, som også tegnet nr. 66 (industribygg og bensinstasjon, 1939) og nr. 68–70 (leiegård, 1929). I nr. 70 ligger sportsforretningen Torshov Sport (også i nr. 47).

I Soria Moria-bygget hadde tidligere Idrettsklubben Skeid klubblokaler. Etter at NS-myndighetene hadde oppløst Norges Landsforbund for Idrett og Arbeidernes Idrettsforbund 22. november 1940, var det idrettsstreik i landet. Skeids klubblokaler ble tildelt Lilleborg skole, som brukte dem fra 19. august 1941 til 17. juli 1945. Klubben ble overtatt av nazistene i juli 1942, slik flere klubber ble i disse årene.

Soria Moria-bygget er markert med et av Oslo Byes Vels blå skilt.