Lilleborg skole

Lilleborg skole fotografert rundt 1900. - Foto ukjent fotograf / Oslo Museum / Creative Commons

Lilleborg skole, Torshovgata 9, barneskole (1–7), treetasjes murbygning oppført 1898 (ark. Holm Munthe). Bygningen er vurdert som bevaringsverdig. Utvidet med en ny bygning i samme stil 1917. Ved skolestart i 1898 hadde Lilleborg skole 1132 elever fordelt på 34 klasser. I 1907 hadde skolen 1407 elever. I 11 av klassene var det flere enn 40 elever. Det var både formiddags- og ettermiddagsundervisning, og først i 1920 var det såpass få elever at det bare var undervisning på dagtid.

Lilleorg skole fikk ny gymnastikkbygning 1989. Skolen hadde 340 elever skoleåret 2022/23. Den kjente skolemannen og politikeren Per Kviberg var overlærer 1920–51.

Lilleborg Skoles Musikkorps ble stiftet 18. feb 1931. Etter 1963 har også jenter hatt tilgang til korpset. 1992–2007 samarbeidet korpset med Bjølsen skoles musikkorps, senere gikk også Sagene skoles musikkorps inn i samarbeidet (Bjølsali), fra 2008 eget skolekorps igjen.

Skolen ble rekvirert 30. april 1940 og brukt som tysk kaserne helt frem til frigjøringen, bortsett fra en kort tid sommeren 1940. I kjelleren er det funnet et fangehull, antagelig en kakebu, med tegninger og skrift på veggene. På skolen var det også lager og utlevering av flymateriell, Ausgabe und Sammelstelle 2/II Fluggeräte, dessuten var det en garasjebrakke og to lagerbrakker.

Det spesielle når det gjaldt Lilleborg skole, var imidlertid at en illegal avis, «Avantgarden», ble trykket i fjerde etasje i skolebygningen, noe som ikke gikk lydløst for seg. Avisutgiverne var Hans Luihn og Kjell Kviberg, sistnevnte var sønn av skolens overlærer, Per Kviberg. Den ansvarlige for distribusjonen av avisen, sosialøkonomistudenten Rolf Nissen (f. 1919), ble arrestert 28. november 1942, sendt til Grini og senere til Sachsenhausen, der han fikk difteri og lungebetennelse og døde 29. mai 1944. Fra 19. august 1941 til 17. juli 1945 fikk skolen disponere Skeids lokaler i Soria Moria-bygget i Vogts gate 64. Skolen ble etter frigjøringen brukt til innkvartering av hjemmestyrker, frigitt rundt 20. mai 1945. Et av Oslo Byes Vels blå skilt, der det står om «Avantgarden», ble satt opp på skolen i forbindelse med frigjøringsjubileet i 1995. Se også Torshovgata 22.