Krebs’ gate

Krebs’ gate, Torshov, bydel Sagene, fra Trøndergata til Per Kvibergs gate. Gaten var en gang før 1896 regulert helt til Sandakerveien i vest, men ble bygget bare et kort stykke vest for Vogts gate.

Oppkalt 1874 etter oberst Andreas Samuel Krebs (1766–1818), som var kommandant på Kongsvinger 1810. Han førte under krigen 1814 kommandoen over den kombinerte styrke foran Kongsvinger og utmerket seg ved å rive opp de svenske styrkene i trefninger ved Skotterud, Lier og Matrand. Et minnesmerke over ham ble reist 1879 på Christ kirkegård, og det blir bekranset av H. M. Kongens Garde hver 17. mai.