Trøndergata

Trøndergata, Torshov, bydel Sagene, fra Hegermanns gate til Krebs’ gate ved Soria Moria. Navnet vedtatt 1901. I den nederste delen av gaten bebyggelse som tilhører Torshov-byen, i den øvre delen nyere hus.