DNB

DNB ASA, landets største finanskonsern, med hovedkontor i Barcode-rekken i Bjørvika, Dronning Eufemias gate 30. Hovedkontoret består av tre bygninger: Vest-bygget (2012), Midt-bygget (2012) og Øst-bygget (2014) (ark. MRDV, a-lab/DARK arkitekter AS). DNB flyttet inn i hovedkontoret 2013, før det lå hovedkontoret i Stranden 21 på Aker Brygge. Banken har også kontorer og eiendomsmeklertjenester i Karl Johans gate, på Majorstuen, Solli plass, Nordstrand og Storo.

DNB er konsernnavn siden 2011. I perioden 2003–11 gikk konsernet under navnet DnB NOR, som ble opprettet i 2003 ved sammenslutning av Den norske Bank (DnB) og Gjensidige NOR ASA.

Historikk

DNB er resultatet av en rekke sammenslutninger. Den norske Bank ble dannet i 1990 ved sammenslutning av Den Norske Creditbank (DnC, grunnlagt i 1857) og Bergen Bank (dannet i 1975 og med røtter tilbake til Bergens Privatbank 1855). Den norske Bank overtok Vital i 1996, Postbanken i 1999 og Nordlandsbanken i 2003.

Gjensidige NOR ASA ble dannet i 2002 ved at sparebank- og spareforsikringsdelen i det gjensidige finansselskapet Gjensidige NOR ble omdannet til aksjeselskap, mens skadeforsikringsdelen i selskapet ble stående igjen som Gjensidige NOR Forsikring. Gjensidige NOR ble på sin side dannet i 1999 ved sammenslutning av forsikringsselskapet Gjensidige (grunnlagt i 1847) og Sparebanken NOR.

Sparebanken NOR hadde sine røtter i Norges første sparebank, Christiania Sparebank, som var grunnlagt i 1822 og i 1926 omdøpt til Oslo Sparebank. Oslo Sparebank ble i 1970 sammensluttet med Akers Sparebank, og i de følgende år sluttet flere lokale banker i Akershus seg til, fra 1978 under navnet Sparebanken Oslo Akershus. Denne ble i 1985 sammensluttet med Fellesbanken under navnet Sparebanken ABC (ABC Bank). Fellesbanken var opprettet i 1920 som en sparebankenes sentralbank, hvor aksjonærene bestod av samtlige norske sparebanker. Gjennom sammenslutning mellom ABC Bank, Sparebanken Vestfold, Sparebanken Østlandet, Sparebanken Buskerud og Sparebanken Østfold, ble Sparebanken NOR dannet i 1990. Den var landets største sparebank med hovedkontor i Fellesbankens tidligere lokaler i Kirkegata 14-16-18.