Gjensidige

Gjensidige, forsikringsselskap etablert i 1847, har administrasjon i Schweigaards gate 21, tilbyr forsikringsprodukter både for private og for næringslivet, har avdelinger i Skandinavia og Baltikum. Gjensidige har totalt om lag 3700 ansatte (2020).

Historikk

Gjensidige ble etablert i 1847 under navnet Christiania almindelige gjensidige Forsørgelsesanstalt, senere forenklet til Livsforsikringsselskapet Gjensidige. Dette var Nordens første livsforsikringsselskap i moderne forstand og holdt først til i Kirkegata 17 (Warmuthgården). I 1877 flyttet Gjensidige inn i egen eiendom Prinsens gate 11, men flyttet i 1904 videre til Stortorvet 5. I 1925 flyttet man så inn i Karl Johans gate 16, hvor selskapet holdt til i mange år.

I 1932 ble den velkjente «Vekteren» innført som firmalogo, sammen med slagordet «Tiden går, Gjensidige består», og en vekterskulptur med tent lykt ble plassert på veggen utenfor hovedkontoret på Karl Johan. Tegneren Karl Dahl stod for den kunstneriske utformingen av figuren.

I 1974 startet Livsforsikringsselskapet Gjensidige et samarbeid med Samtrygd, et skadeforsikringsselskap dannet i 1922 som et reassuranseselskap for 260 lokale brannforsikringsselskap (brannkasser). Samtrygd var også sammensluttet med Norsk Bilforsikring Gjensidige (NBG). Begge selskaper tok i bruk Gjensidige-navnet og vekter-logoen, og i 1985 fikk de felles ledelse og administrasjon. I 1992 overtok det nye Gjensidige Forenede-Gruppen i Trondheim, og i 1999 ble konsernet Gjensidige NOR dannet ved en sammeslutning av Gjensidige og Sparebanken NOR. Bank- og livsforsikringsdelen i Gjensidige NOR ble i 2003 sammensluttet med Den norske Bank (DnB) til DnB NOR, hvor livsforsikringsdelen nå inngår i Vital Forsikring. Det resterende Gjensidige fortsatte som et skadeforsikringsselskap under navnet Gjensidige Forsikring; driver også pensjonsforsikring, pensjonssparing og nettbankvirksomhet.

I 1980-årene var Gjensidiges kontorer spredd på mange steder i Oslo, blant annet i Bernhard Getz’ gate 3 og Pilestredet 35, hvor hovedkontoret lå. Hovedkontoret ble i 1991 flyttet til et stort og moderne nybygg i Drammensveien 288 på Sollerud ved Lysaker. I 2013 flyttet Gjensidige inn i et nytt kontorbygg i Schweigaards gate 21, et tvillingbygg til nr. 23, der NSBVy fikk sitt nye hovedkontor. Bygget som er tegnet av Lund+Slaatto Arkitekter AS, fikk Statens byggeskikkpris i 2014.