Stranden

Stranden, Aker Brygge, bydel Frogner, promenaden fra Dokkveien utover langs Tingvallakaia til gangbroen over til Tjuvholmen. Oppkalt 1986 etter et gammelt gatenavn i Vika, tidligere navn på Dokkveien. Stranden er et av Oslos mest populære promenadestrøk og har en rekke serveringssteder, bl.a. Druen i nr. 1, D/S Louise, med Oslos største friluftsservering «Lekter’n» på sjøsiden og fiskerestauranten Lofoten (nr. 75). Fra Stranden til Fjordalleen går Riggergangen.

Bygninger m.m.:

1. Terminalbygningen, forretnings- og kontorbygg oppført 1986 (ark. Telje–Torp–Aasen). To butikketasjer med bevertningssteder, for øvrig kontorer. Bygget ble rehabilitert of ombygd av AF-gruppen i 2014. Kontor- og butikkarealer fikk indre lysatrium, og bygget fikk ny utvendig glassfasade.

3–5. Opprinnelig to verkstedhaller oppført for Akers mekaniske Verksted A/S. Ombygd til forretnings- og kontorbygg 1985. I første etasje butikksenter og bevertningssteder, for øvrig kontorer. Black Box teater holdt til her 1985–2003. Bygningen er markert med et av Oslo Byes Vels blå skilt til minne om Akers mek. verksted.

7–65. Sammen med Bryggetorget 1–19 åtte kombinerte forretnings- og boliggårder oppført for Aker eiendom A/S 1987–89 (ark. Niels Torp). Modernistiske bygninger med varierende etasjetall. I nr. 21 hadde DNB sitt hovedkontor til banken flyttet til Bjørvika i 2013. På dette bygget er et av Oslo Byes Vels blå skilt satt opp til minne om skipssabotasjen ved Akers mek. og Nylands Verksted utført av Pellegruppa 23. november 1944.

67–91. Forretnings- og boliggård oppført for BB eiendom A/S 1990 (ark. Kari Nissen Brodtkorb A/S). Stor frittliggende bygning i åtte til ti etasjer med spissvinklet hushjørne etter mønster av skipsbaug mot den gamle tørrdokken. To etasjer med butikker og bevertningssteder, for øvrig 120 boliger. Plassen i bygningskomplekset er kalt Koøyet.