Aker Brygge

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Husrekken og bryggeområdet ved Pipervika. - Foto: Dyroe / Creative Commons

Aker Brygge, Bydel Frogner, området til det tidligere Akers mek. Verksted på vestsiden av Pipervika, mellom Rådhusplassen og Tjuvholmen. Etter at driften ved Akers mek. Verksted ble innstilt 1982, startet arbeidet med å etablere en ny «bydel» på den gamle verftstomten. Aker Eiendom A/S var byggherre; utførende arkitekter var fra 1984 firmaet Telje–Torp–Aasen. En del bygninger ble revet, andre ombygd. De gamle verkstedhallene (Stranden 3–5) ble 1985–86 tatt i bruk til forretningslokaler og restauranter. Siden fulgte den videre utbyggingen på Stranden og Bryggetorget 1987–91 (ark. Tom Ottar, Bergersen–Gromholt–Ottar A/S, ØKAW Arkitekter A/S, Niels Torp A/S og Kari Nissen Brodtkorb A/S, som 1994 fikk Houens diplom for Stranden 67–91). I 1998 flyttet Storebrand inn i nye bygninger mot Munkedamsveien, selskapet holdt til her til 2009.

Området har dels tatt i bruk gamle gatenavn fra Pipervika, men også navn hentet fra verftstiden som Støperigata og Beddingen. I de gamle dokkene er det anlagt småbåthavn. Gjestehavn for småbåter åpnet 1989. Fra 1986 har Nesoddbåtene hatt anløp ved Aker Brygge. Ytterst på Stranden ligger ankeret fra Blücher.

Forretningsdelen av Aker Brygge inneholder kontorer for en rekke firmaer. Tidligere hadde også Aker ASA, nå Aker Solutions, Storebrand og det daværende DnB NOR, nå DNB, sine hovedkontorer her, de er nå flyttet til hhv. Fornebu, Lysaker og Bjørvika. Det er om lag 6000 arbeidsplasser på Aker Brygge. I tillegg finnes i alt om lag 65 butikker og bevertningssteder, bl.a. flere populære uterestauranter. Cruise Café var i tillegg musikksted med en rekke intimkonserter i det trange lokalet. Kjøpesenteret på 2010-tallet Oslos fjerde største (Alnabru-senteret, Oslo City og CC Vest var større).

I tillegg er det et kinosenter, Felix, med to saler. Tidligere var det IMAX-kino, nå stand-up-scenen Latter. Her ligger også konferansesenteret Felix. Det er i alt 382 boliger på området, samt barnehage, legesenter m.m.

Aker Brygge er blitt sett på som et monument over 1980-årenes «jappetid». Samtidig er utbyggingen et eksempel på helhetstenkning i utformingen av en helt ny bydel. Aker Brygge er blitt et populært utfartssted for byens befolkning og tilreisende, spesielt om sommeren, med sine mange uterestauranter.