Rådhusplassen

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Rådhusplassen, Sentrum, plassen i forlengelsen av Rådhusgata foran Rådhuset. Den østlige delen av plassen fikk 1998 navnet Rolf Strangers plass, den vestlige (Vestbaneplassen) fikk navnet Brynjulf Bulls plass. Midt på plassen står et fonteneanlegg med bronseskulpturer av Emil Lie, flankert av beplantninger og fire kvinnefigurer, også utført av Emil Lie. To sidefontener har kvinneskulpturer av Per Hurum. Lengst øst står Axel Enders Tordenskiold-statuen, utført 1901; denne stod tidligere på Tordenskiolds plass.

Rådhusplassen var i mange år gjennomfartsåre for trafikken øst–vest og var sterkt trafikkbelastet. Over plassen gikk også Havnebanen, den tidligere jernbaneforbindelsen mellom Vestbanen og Østbanen, 1907–80. Gjennomgangstrafikken ble borte i 1990, da Festningstunnelen åpnet, men det gikk fortsatt biltrafikk foran Rådhuset mellom Dronning Mauds gate og Rådhusgata frem til det underjordiske Vestbanekrysset åpnet 1994. I 1990 ble plassen gjenåpnet som festplass. Her arrangeres bl.a. store friluftskonserter og ulike festivaler, og det arrangeres markeder, bl.a. matmarked i august. Her er også start og innkomst for Oslo maraton og andre idrettsarrangementer. Fra 1996 er Rådhusplassen endestasjon for 17. mai-toget.

En spesiell markering foregikk her 25. juli 2011, da så mange som 100 000 mennesker kan ha vært til stede på minnemarkeringen etter terroren 22. juli. Året etter ble konserten «Nasjonal minnekonsert 22.7.12» avholdt på plassen.

Frem til 1961 gikk det sporvognsrute over plassen, en ny sporvognsrute ble anlagt 1994–95.

Ytterst på Rådhusplassen ligger Rådhusbryggene.