Havnebanen

Et tog på Havnebanen på vei over Rådhusplassen i 1938. - Foto ukjent fotograf / Oslo Museum / Creative Commons

Havnebanen, jernbanespor som forbandt Østbanestasjonen med Vestbanestasjonen. Sporet gikk langs havneområdet, rundt Akershus festning og over Rådhusplassen, totalt 2,2 km. Banen ble åpnet for trafikk 13. november 1907 og benyttet til godstrafikk. På grunn av forskjellig sporvidde på Drammensbanen og Hovedbanen måtte det anlegges et omlastingsarrangement for gods. Dette ble lagt i fjellet under Akershus, og var i drift til opp i 1930-årene, lenge etter at sporvidden var blitt felles for de to banene.

Typisk var jernbanemannen som gikk foran med håndbjelle og rødt flagg for å varsle trafikanter om tog når det kjørte over gategrunn. Togene, som gikk i gangfart, var et kjent innslag i bybildet og blokkerte trafikken når de passerte Rådhusplassen. Havnebanen ble brukt som kulisse i flere filmer og huskes bl.a. fra filmene om Olsen-banden.

Havnebanen ble nedlagt ved åpningen av øst-vest-tunnelen 1980 (Oslotunnelen) og sporene fjernet. En del av traseen forbi muren til Akershus festning ble vernet 2003 for å hundre at tunnelene fylles igjen. En del av traseen er også omgjort til park.