Storebrand

Storebrand ASA, stort finanskonsern som driver livs- og helseforsikring, kapitalforvaltning og bankvirksomhet, har fra 2009 hovedkontor på Lysaker i Bærum. I Christiania/Oslo har Storebrand blant annet hatt tilhold i Kirkegata 21 (1877–1922) og Kirkegata 24 (1927–1963), før selskapet sammen med livsforsikringsselskapet Idun i 1963 flyttet inn i et stort nyoppført kontorbygg i Haakon VIIs gate 10 i Vika. Etter sammenslutningen med UNI Forsikring i 1991 hadde UNI Storebrand også store kontorbygg i blant annet Ruseløkkveien 26 (tidligere hovedkvarter for Norske Folk), Ruseløkkveien 14 (nå Vika kino) og Wergelandsveien 1–3 (tidligere hovedkvarter for Norges Brannkasse). I 1999 flyttet Storebrand til det nybygde Filipstad brygge 1 på Aker Brygge. Selskapet lå her til 2009, da det flyttet til Lysaker i Bærum, til ombygde lokaler etter Aker Kværner.

Historikk

Storebrand-konsernet regner sin historie tilbake til 1767 da Den almindelige Brand-Forsikrings-Anstalt ble etablert i København ved kongelig forordning. I 1814 ble administrasjonen overført til Christiania, og i 1913 ble denne forsikringsordningen gjort om til Norges Brannkasse. Storbrand-selskapet ble etablert i 1847 som Christiania Almindelige Brandforsikrings-Selskab for Varer og Effecter. Selskapet ble omtalt som Storebrand, og i 1925 kom denne betegnelsen inn navnet: Christiania Almindelige Forsikrings-Aksjeselskap Storebrand. Storebrand drev opprinnelig innen skadeforsikring, men eierne stiftet i 1861 også livsforsikringsselskapet Idun. Dette selskapet ble en samarbeidspartner. I 1923 overtok Storebrand flesteparten av aksjene i Idun, og i 1970-årene ble de resterende aksjene overtatt.

Storebrand holdt fra stiftelsesåret 1847 en kort tid til i Karl Johans gate 3 (Dybwadgården), før det flyttet til Prinsens gate 11. Her var selskapet i fem år før det flyttet videre til Prinsens gate 8. I 1859 flyttet selskapet til Prinsens gate 5. I 1874 flyttet man tilbake til Prinsens gate 11, før man i 1877 sammen med Idun flyttet inn i eget nybygg i Kirkegata 21 (hjørnet Prinsens gate/Kirkegata). Lokalene ble etter hvert utvidet med nr. 13 og 15 i Prinsens gate.

I 1922 flyttet Storebrand/Idun hovedkontoret til Prinsens gate 11 for tredje gang. Etter ombygninger ble denne eiendommen i 1927 sammenslått med naboeiendommen Kirkegata 24, det tidligere hovedkontoret til Den norske Creditbank (DnC). (DnC hadde året før flyttet over gata til Storebrands gamle adresse i Kirkegata 21, hvor man hadde reist nybygget som strekker seg helt til Kongens gate.)

Storebrand og Idun holdt til i Kirkegata 24 frem til 1963, da man flyttet inn i det moderne nybygget i Haakon VIIs gate 10 i Vika. Kontorbygningen (ark. F. S. Platou) fikk konkave langsider og ni etasjer med hovedinngang fra Munkedamsveien.

Etter oppkjøp av flere mindre skadeselskaper ble Storebrand i 1975 organisert som et konsern (A/S Storebrandgruppen), som i 1982 fusjonerte med konkurrenten Nordengruppen til Storebrand-Norden, fra 1986 igjen A/S Storebrand. Nordengruppen hadde røtter tilbake til brannforsikringsselskapet Norden (1867) og livsforsikringsselskapene Brage (1888) og Fram (1903). I 1991 ble Storebrand og UNI Forsikring sammenslått til UNI Storebrand, Norges største forsikringskonsern. UNI Forsikring ble dannet i 1984 som et samarbeid mellom Norges Brannkasse og livsforsikringsselskapet Norske Folk (stiftet 1917).

UNI Storebrand forsøkte i 1991 å få kontroll over det svenske forsikringsselskapet Skandia, men mislyktes og fikk store finansielle problemer. Holdingselskapet ble satt under offentlig administrasjon, men etter refinansiering ble UNI Storebrand på ny børsnotert i 1992 og skiftet i 1996 navn til Storebrand ASA. Man begynte samtidig med bankvirksomhet. Storebrands opprinnelige virksomhet innen skadeforsikring ble i 1999 sammensluttet med Skandia og finske Pohjola til skadeforsikringsselskapet If, Nordens største på området. Storebrand solgte i 2004 sin eierandel i If, men startet i 2006 på ny innen skadeforsikring.

I 1999 flyttet Storebrand til det nybygde Filipstad brygge 1 på Aker Brygge. Herfra flyttet man i 2009 til Lysaker i Bærum, hvor selskapet holder til i ombygde lokaler etter Aker Kværner.