Filipstad brygge

Filipstad brygge, Aker Brygge, bydel Frogner, fra Sjøgata til Tjuvholmveien. Oppkalt 1999 etter løkken Filipstad.

1. Forretningsgård oppført 1998 (ark. Lysaker Mølle & Arcasa Arkitekteter AS). Bygningene følger på baksiden Munkedamsveiens kurvatur og danner samtidig en skjerm mot Aker brygges dominerende bygningsmasse. Gården var hovedkvarter for Storebrand 1999–2009; nå ulike virksomheter, bl.a. Storebrand-selskaper og SEB Privatbanken.