Norges Brannkasse

Norges Brannkasse, tidligere forsikringsselskap med hovedkontor i Wergelandsveien 1, grunnlagt 1767 ved kongelig forordning under navnet Den Almindelige Brandforsikrings-Indretning for Bygninger, med sete i København og etter 1814 i Christiania. Brannkassen var en offentlig gjensidig institusjon og hadde opprinnelig tvungen brannforsikring for alle bygninger i norske kjøpsteder unntatt hovedstaden og frivillig forsikring for landdistriktene og Christiania. Forsikringstvangen for kjøpstedene ble opphevet i 1845, og 1847–1912 ble brannkassen drevet med to avdelinger – én for kjøpstedene inkludert hovedstaden og én for landdistriktene. I 1912 skiftet selskapet navn til Norges Brannkasse. Samtidig ble virksomheten utvidet til å omfatte løsøreforsikring, senere også naturskade- og ansvarsforsikring.

Mange syntes det var trist at den gamle kontorbygningen ved Nordraaks plass ble revet i 1977 og erstattet av et moderne, anonymt bygg. Bygningen som lå ved hjørnet av Wergelandsveien, St. Olavs gate og Holbergs gate, var et monumentalbygg, oppført i nyrenessansestil 1900 (ark. Bredo Greve). Bygget som opprinnelig var på 4 etasjer, var senere påbygd to etasjer. Fasadene var av huggen stein og maskintegl. Byantikvaren gikk i mot riving. Den fine, hugne inngangsportalen ble imidlertid tatt vare på og gjenoppført som fasaden til et lite, smalt hus i Uranienborgveien 15 med inngang fra Josefines gate.

Norges Brannkasse samarbeidet fra 1984 med livs- og pensjonsforsikringsselskapet Norske Folk (grunnlagt 1917) under navnet UNI Forsikring. I 1989 ble selskapene omgjort til aksjeselskaper med navnene UNI Skade og UNI Liv, og i 1991 ble de fusjonert med Storebrand til UNI Storebrand (fra 1996 Storebrand ASA).