Tingvallakaia

Tingvallakaia, Aker Brygge, bydel Frogner, kaianlegg vest for Rådhusbrygge 4. Bygd i to etapper; 1874–80 og 1887–88, den gang kalt Parafinkaien, senere Tingvallabryggen, etter ruteskipet «Tingvalla», som tilhørte det danske Tingvalla-Dampskibsselskab. Selskapet ble oppløst i 1898 og virksomheten ble tatt opp av Det Forenede Dampskibsselskab (DFDS), København.

Tingvallakaia ble ombygd i 1930–31 og på ny 1986 i forbindelse med utbyggingen av Aker Brygge. Fra 1986 er Tingvallakaia anløpssted for Nesoddbåtene.