Koøyet

Koøyet, Aker Brygge, bydel Frogner, plassen i bygningskomplekset Stranden 67–91. Navnevedtak 1989.