Oslo Sparebank

Oslo Sparebank, tidligere bank etablert i 1822 under navnet Christiania Sparebank, landets første sparebank. Bankens første lokale var i byens annet rådhus (Rådhusgata 7), 1832–54 holdt den til i Borgerskolen (Kongens gate 22), fra 1854 i egen eiendom (Øvre Slottsgate 3). Denne bygningen ble i 1901 erstattet av den nåværende i grå granitt (ark.: Henrik Nissen); en betydelig utvidelse fulgte noen år senere.

Banken ble i 1926 omdøpt til Oslo Sparebank. I 1970 ble Oslo Sparebank sammensluttet med Akers Sparebank, og etter ytterligere en rekke banksammenslutninger, ble Sparebanken NOR dannet i 1990. Denne inngikk så i finanskonsernet DnB NOR, nå DNB.

Av byens banker ble Oslo Sparebank ikke minst kjent for sine store donasjoner til Oslos beste. Gjennom mer enn 100 år bidrog den til restaureringen og utsmykningen av Oslo Domkirke, den skjenket bl.a. bronsedørene og bekostet ombyggingen av orgelet. En fløy av Nasjonalgalleriet med skulpturmuseet ble bygd, og en tid drevet, med bankens midler. «Vigelandsportalen» i Frognerparken og utsmykning av Oslo Konserthus er gaver fra banken. Også Nationaltheatret, Oslo Filharmoniske Orkester, Akershus slott og flere museer i Oslo er blitt tilgodesett.