Banker

(Omdirigert fra Banker.)

Banker. Det har vært banker i Oslo siden begynnelsen av 1800-tallet. I Christiania begynte firmaet Thos. Heftye & Søn å drive bankiervirksomhet i 1818, og 1822 ble Christiania Sparebank opprettet. Akers Sparebank ble opprettet 1844. De to bankene ble siden slått sammen til Sparebanken NOR, senere DnB NOR, nå DNB.

Den første forretningsbanken, Christiania Bank og Kreditkasse (Kreditkassen), kom først i 1848, fulgt av Den Norske Creditbank i 1857, fra 1990 slått sammen med Bergen Bank til Den Norske Bank, nå DNB.

Se artikler om de ulike banker. Se også Norges Bank.

De fleste bankene hadde hovedkontor i den gamle kvadraturen. DNB har hovedkontor i Barcode-rekken i Bjørvika. DnB NOR hadde sitt hovedkontor i Stranden 21 på Aker brygge. Nordea, som Kreditkassen ble en del av, har sitt hovedkontor i Stockholm, det norske hovedkontoret lå tidligere i Middelthuns gate 17 på Majorstuen. Postbanken ble 1999 fusjonert med DnB NOR, men hadde hovedkontor i Akersgata 68. Den tidligere Landsbanken ble 1997 sammensluttet med Samvirke forsikring til Vår bank og forsikring, som 2000 ble overtatt av Sparebank 1 Gruppen, denne har hovedkontor i Trondheim. En rekke utenbys og utenlandske banker har også etablert seg i Oslo.

Filialstrukturen er sterkt endret i de senere år, særlig i forbindelse med økende bruk av minibanker, betalingskort og nettbank. En følge av dette har vært nedleggelse av en lang rekke bankfilialer.