Middelthuns gate

Middelthuns gate, Majorstuen, bydel Frogner, fra Neuberggata til Fridtjof Nansens vei. Oppkalt 1891 etter billedhuggeren Julius Olavus Middelthun (1820–86). Frem til 1972 begynte gaten fra Industrigata, det partiet som idag er Ole Fladagers gate.

Bygninger m.m.:

17. Her lå tidligere en gammel fabrikkbygning fra 1896, der Elektrisk Bureau tidligere holdt til. Den ble om- og tilbygd for Christiania Bank og Kreditkasse 1986–87 (ark. Lund og Slaatto i samarbeid med Østbye, Kleven Almaas Wike A/S). Her hadde Kreditkassen sitt hovedkontor 1987–2000, da banken ble overtatt av det finsk-svenske MeritaNordbanken og danske Unidanmark, fra 2001 under navnet Nordea. Den norske delen heter nå Nordea Bank Abp, filial i Norge og har hovedkontor i Essendrops gate 7. Kreditkassen eller K-bank, som den også kalte seg, forsvant som banknavn i 2003. På den lille plassen mellom den gamle bankbygningen og Majorstuen skole ble Kristian Blystads granitt fonteneskulptur «Kronos» satt opp i 1987.

Området ble 2019–23 ombygd til boliger i regi av OBOS. Både funkis-blokken (nr. 15) og den gamle, ombygde fabrikkbygningen ble revet for å gi plass til det nye boligkomplekset «Middelthunet».

19–25. Colosseum Park. På tomten Middelthuns gate 19 lå tidligere bilfirmaet Sørensen &Balchen som flyttet hit 1933 og i 1950-årene var Norges største bilforretning med verksted og salg av General Motors’ biler, bl.a. Chevrolet og Opel.

Under krigen ble det overtatt av den tyske Marine som delelager for sambandet, kalt Marine Verbindungsstelle beim Zentralersatzteillager 120. Virksomheten ble flyttet til Waldemar Thranes gate 72 i 1944. I desember 1944 var det fremdeles lagret 21 radiosendere fra Elektrisk Bureau i lokalene her. 22. desember ble disse sprengt så grundig av sabotører fra Aks 13000, at de ble pulverisert. Lokalene ble påført betydelige skader.

26. Frogner stadion, tidligere adresse var Kirkeveien 36.

27. Elkem-huset, forretningsgård oppført 1962–65 for Elektrokemisk A/S, det senere Elkem (ark. Erling Viksjø). Inngangsparti utformet av billedkunstneren Odd Tandberg. Fra 1989 hovedkontor for Næringslivets Hovedorganisasjon. Omfattende rehabilitering og påbygg 2008.

28. Frognerbadet.

29. Administrasjonsbygningen til Norges Vassdrags- og Energiverk (1964, ark. F. Lykke-Enger og K. Enger). Dekorasjoner av Odd Tandberg og Nic Schiøll. Rehabilitert fra 2009, da det også ble foreslått fredet som en del av Kulturminneåret.