Colosseum Park

Colosseum Park, Essendrops gate 3–9, Middelthuns gate 19–25, bolig- og kontorkompleks ferdigstilt 1999. Middelthuns gate 19–25 eies av Selvaagbygg A/S og omfatter boliger og forretninger. Essendrops gate 3 er kontorer til NHO, nr. 7 ble oppført for Kreditkassen (nå Nordea). Nr. 9 er oppført for Furuholmen Invest, bl.a. stort dagligvarehus i kjelleren. Essendrops gate 5 har et fire etasjers parkeringshus (i kjelleren). I bakgården er det anlagt en liten plass, med bl.a. Nina Sundbyes skulptur Nora danser tarantella. I alt 262 leiligheter (ark. N. Torp, Selvaagbygg A/S og Lysaker Mølle). Bygningene er adskilt av to gangveier med private navn, Ryttersmuget og Bispesmuget.

På tomten Middelthuns gate 19 lå tidligere bilfirmaet Sørensen og Balchen, som flyttet hit 1933 og i 1950-årene var Norges største bilforretning, bl.a. med salg av General Motors’ biler (Chevrolet, Opel m.fl.). I Essendrops gate 5 lå tidligere den elektrotekniske fabrikken Wisbech A/S, som bl.a. produserte heiser. Fabrikkhallen ble senere benyttet til varehuset CC (Cash and Carry).