Wisbech

Wisbech A/S, tidligere firma grunnlagt i 1891 av Christian Wisbech, aksjeselskap fra 1912. Firmaet holdt til i Essendrops gate 5 på Majorstua (nå Colosseum Park) og hadde en mekanisk og elektrisk avdeling, men drev også rørlegger- og rørhandelvirksomhet.

Det ble spesielt kjent for sine heiser og laget i 1897 den første elektriske heisen med norskprodusert utstyr; betydelig eksport. Produserte ellers blant annet kraner. Wisbechs heisproduksjon ble i 1968 overtatt av firmaet Brødrene Reber A/S i Vennesla, det nåværende Reber Schindler Heis AS. Kranproduksjonen ble i 1976 overtatt av finske Kone.