Majorstuen skole

Majorstuen skole med skolegården fotografert i 2008. - Foto Joongi Kim / Creative Commons

Majorstuen skole, Bogstadveien 74b, barne- og ungdomsskole (1–10). Skolebygningen er oppført i pusset tegl, tatt i bruk 1908 som folkeskole med 1597 elever, 33 lærerinner og 9 lærere som drev skole i to skift. Hovedbygning i 4 etasjer med 2 fløyer og portbygning omgir skolegården (ark. Bredo Berntsen). Utvidet 1925. Kunstnerisk utsmykning av Søren Steen-Johnsen (1935). Skolen hadde de høyeste elevtallene i skolens historie rundt 1910 (1798 elever) og rundt 1950 (1736 elever). Skoleåret 2022/23 hadde skolen 750 elever og er fortsatt en av byens største grunnskoler. I mange år hadde skolen en spesialklasse for svaksynte. Tidligere hadde skolen også klasser for elever med spesielle behov og mottaksgrupper.

Skolen har i mange år vært kjent for sterk satsing på musikk. Skolen tilbyr grunnskoleopplæring med særlig tilrettelagt opplæring for talenter i klassisk musikk, i samarbeid med Barratt Due musikkinstitutt, Norges musikkhøgskole og Oslo musikk- og kulturskole.

«Peik» – Majorstuens skolekorps ble stiftet 1. februar 1928 under navnet «Peik-guttene». Navneskifte 1969, da korpset også ble åpnet for jenter. Korpset er kjent for sine særegne uniformer i rødt, hvitt og blått. I dag er «Peik» skolekorps for både Majorstuen og Skøyen skoler. Skolen har også Rødhettene pikekor og Veslefrikk strykeorkester, begge stiftet 1948.

Skolen ble rekvirert av tyskerne 15. april 1940 og brukt som kaserne for Waffen-SS-polititropper under hele krigen. Fra skolen var det direktelinje til lederen for Sipo og SD Heinrich Fehlis’ alarmsystem på Victoria terrasse. Her var det også et geværreparasjonsverksted og en garasjebrakke, samt BdO (Befehlshaber der Ordnungspolizei) Bekleidungsdepot. Skolens undervisning foregikk flere steder, blant annet en kort periode på Berles pikeskole, før også denne ble beslaglagt. Skolen ble frigitt 18. juli 1945 og tatt i bruk igjen som skole høsten 1945.

Skolen ble totalrehabilitert 2012–14. I denne perioden fikk 1.–4. trinn undervisning på Skøyen skole, mens 5.–10. trinn fikk undervisning i FO-bygget ved Husebyleiren. Høsten 2014 kunne elevene vende tilbake til den rehabiliterte skolen.