Oslo kulturskole

(Omdirigert fra Oslo musikk- og kulturskole)

Oslo kulturskole, Tøyenbekken 5, etablert 1980, er kommunens ressurssenter for kulturopplæring rettet mot barn og unge. Hensikten er å gi flest mulig et godt undervisningstilbud innen ulike kunstfag. Undervisningen foregår ved svært mange ulike læresteder over hele byen, og tilbudet omfatter en rekke aktiviteter innen musikk, dans, teater og visuell kunst. Skolen samarbeider med andre profesjonelle aktører, grunnskoler, bydeler, institusjoner og det frivillige for å gi flest mulig barn og unge et godt undervisningstilbud. I 2019 hadde skolen totalt ca. 7000 elever i alderen 4–19 år og i alt 245 lærere.

Historikk

Skolen har sin opprinnelse i Veitvet Musikkskole (opprettet av Olav Selvaag 1959), som senere gikk over til å bli Veitvet Musikkonservatorium. Kommunen overtok konservatoriet 1973 og delte det i tre; avdeling for barn, avdeling for ungdom og konservatorieavdeling (Østlandets Musikkonservatorium, som 1996 ble innlemmet i Norges musikkhøgskole). 1980 ble konservatoriet omstrukturert og skiftet navn til Oslo kommunale musikkskole. Navnet var Oslo musikk- og kulturskole fra 2002.

Skolen var fra 1980 underlagt skolesjefen (nå Utdanningsetaten). I 2017 ble kulturskolen en del av Kulturetaten og i 2018 ble navnet endret til Oslo kulturskole.