Utdanningsetaten

Utdanningsetaten, Grensesvingen 6, kommunal etat. Den er Norges største kommunale etat med ansvar for grunnskoler, videregående opplæring, voksenopplæring, spesialundervisning, fagopplæring, Fagskolen, Oslo sjøskole, Skolehagen, pedagogisk-psykologisk tjeneste og Aktivitetsskolen. I 2019 hadde Utdanningsetaten ca. 80 000 elever og ca. 15 300 ansatte. I Oslo var det 2019 138 kommunale grunnskoler, 27 videregående skoler, 12 spesialskoler og 7 voksenopplæringssentre. En av spesialskolene, Sedsvoll skole, ligger på Dal i Eidsvoll kommune. I 2006 ble Sommerskolen Oslo etablert som et kommunalt tilbud til osloelevene i sommerferien.

Skolestyret fikk det formelle ansvaret for skolene i Oslo i 1889. Fra 1936 fikk skolestyret ansvaret for folkeskole, framhaldsskole og høyere skole. Det administrative ansvaret ble lagt til skolerådmannen. Skolesjefens kontor ble opprettet 1969 i forbindelse med den nye skoleloven. Skolesjefens kontor ble omdøpt til Skoleetaten i 1999; nåværende navn fra 2004, da den ble slått sammen med Fagopplæringsetaten.

For skolehistorikk, se Skole- og utdanningshistorie.