Tøyenbekken (gate)

Tøyenbekken, Grønland, bydel Gamle Oslo, gatestrekning mellom Norbygata og Schweigaards gate. Opprinnelig navn Bekkegata, fra før byutvidelsen 1857, nåværende navn 1952 etter Tøyenbekken.

Bygninger m.m.:

4–6. Forretnings- og boligkompleks, sammen med Tøyengata 2 del av kjøpesenteret «Grønlands basar», oppført for Olav Thon Gruppen 2005–06 (ark. Thorenfeldt). Høy butikketasje med ca. 20 butikker og inntil tre boligetasjer over.

5. Den tidligere Grønland politistasjon oppført 1900–02 (ark. Henry Coll), tidligere Bekkegata nr. 1. Arrestfløy i to etasjer mot bakgården. Under krigen holdt en tysk Schnellkommando til her. Politistasjonen flyttet 1978. Huset ble ombygd 1998 og inneholder nå bl.a. Interkulturelt museum (del av Oslo Museum) og Oslo musikk- og kulturskole.

12. Tømmerbygning i to etasjer, oppført før 1857.

24. Moské åpnet 2009, tilhører Islamic Cultural Centre. Moské, undervisnings- og møterom.

34. Industrianlegg med smie fra midten av 1800-tallet, hovedbygning fra 1918, foreslått bevart og regulert til håndverksmuseum. Fra 1987 Det Åpne Teater, fra 2010 Dramatikkens hus, med ca. 300 sitteplasser i ombygd verkstedlokale.