Grønland politistasjon

Grønland politistassjon, Grønlandsleiret 44, Politihuset, hovedkontor for Oslo Politidistrikt og lokaler for politistasjonen. Bygget stod ferdig i 1978 (ark. Telje-Torp-Aasen; tildelt Houens diplom 1982).

Historikk

Politistasjonen som ble opprettet i 1859, fikk i 1866 lokaler sammen med Grønland brannstasjon i et felles nybygg i Grønlandsleiret 32 (ark. Wilhelm von Hanno). Bygningen som opprinnelig var i to etasjer, ble påbygd til tre i 1890. Politiet fikk bare fire rom, noen familiebekvemmeligheter og de seks arrestlokalene, som var mørke og etter hvert ble for få. Det ble derfor i 1898 bevilget penger til en ny politistasjon, og denne ble oppførti nyromansk stil 1900–02 i Bekkegaten 1, nå Tøyenbekken 5 (ark. Henry Coll). Her kunne politistasjonen flytte inn 24. juni 1902. Hovedfløyen mot gaten har tre etasjer samt taketasje, midtpartiet har fire etasjer og gavl som bryter hovedgesimsen. To kjøreporter fører inn til gårdsrommet. Foruten kontorene i hovedfløyen var det en arrestfløy i to etasjer mot bakgården. Under krigen holdt en tysk Schnellkommando til her. Politistasjonen flyttet i 1978 inn i det nye Politihuset. Huset ble ombygd i 1998 og inneholder nå bl.a. Interkulturelt museum (del av Oslo Museum) og Oslo musikk- og kulturskole.