Interkulturelt museum

Interkulturelt museum, Tøyenbekken 5 («Grønland Kulturstasjon»), er et museum for innvandringen i Norge, etablert 1999, inngår fra 2006 i Oslo Museum. Museet belyser innvandringens historie og arbeider for å fremme resepekt for kulturelt mangfold. Det har barn og unge som særlig målgruppe. Utstillingene er gjerne laget som vandreutstillinger og lagt opp i forhold til læreplanene i skoleverket.