Dramatikkens hus

Dramatikkens hus, Tøyenbekken 34, har tilhold i det tidligere Oslo Elektriske sveiseverksted og er et senter for utvikling av scenetekster, opprettet i 2010. Senteret tar både imot tekster utenfra og starter egne prosjekter. Det yter konsulentbistand, tilbyr verksted og har visninger for publikum. Dramatikkens hus samarbeider med et bredt spekter av dramatikere og produsenter. Her kan norske dramatikere få diskutert sine prosjekter og prøvd dem ut på scenen med profesjonelle instruktører og skuespillere.

Dramatikkens hus er en videreføring av Det Åpne Teater, som holdt til i de samme lokalene og som ble nedlagt 2009. Det Åpne Teater ble stiftet i 1986 etter initiativ av Anne-May Nilsen, og ledet av blant andre Franzisca Aarflot og Ragnhild A. Mærli.