Tøyenbekken (bekk)

Tøyenbekken, også kalt Grønlandsbekken og Lortbekken, tidligere bekkefar fra området nordvest for Dælenenga. Bekken rant gjennom Rodeløkka, vest av Sofienberg og krysset Trondheimsveien ved Tøyen, fortsatte på nedsiden av Enerhaugen. Bekken og Lillebroen dannet grense mellom gatene Grønland (gate) og Grønlandsleiret og bekken fortsatte over Grunningen ut i havnebassenget. Bekken ble overhvelvet 1862–82 og ledet ut i Akerselva ved Schweigaards gate.

En sidegren av Tøyenbekken har fått delvis nytt løp, og en ny dam er blitt til i Botanisk hage. Målet er å skape et mer variert og attraktivt miljø for planter, dyr og mennesker - og avverge flom. Den tidligere Bekkegata litt vest for bekkens løp gjennom Grønland, fikk i 1952 navnet Tøyenbekken.