Tøyenbekken (bekk)

Tøyenbekken, også kalt Grønlandsbekken og Lortbekken, tidligere bekkefar fra området nordvest for Dælenenga. Bekken rant gjennom Rodeløkka, vest av Sofienberg og krysset Trondheimsveien ved Tøyen, fortsatte på nedsiden av Enerhaugen. Bekken og Lillebroen dannet grense mellom gatene Grønland (gate) og Grønlandsleiret og bekken fortsatte over Grunningen ut i havnebassenget. Bekken ble overhvelvet 1862–82 og ledet ut i Akerselva ved Schweigaards gate.