Grønland (gate)

Grønland, bydel Gamle Oslo, gate fra Vaterlands bru til Tøyenbekken. Oppkalt 1866 etter forstaden Grønland.

Bygninger m.m.:

1. Riverside ungdomshus, åpnet 2001. Riverside tilbyr bl.a. råd og veiledning til ungdom mellom 15 og 22 år når det gjelder jobbsøking og boligjakt og har praksisplasser for ungdom som ikke har jobb eller skoleplass.

4. Steplagården, forretningsgård i 9 etasjer i funkisstil, oppført 1932 (ark. Nicolai Beer). Navnet stammer fra etternavnene til de to byggherrene, de jødiske forretningsmennene Salomon Steinmann og Salmon Plavnik, som begge bodde i SolveienNordstrand. Opprinnelig ble gården bygd som hotell, men ble isteden tatt i bruk som forretningsgård med kontorer. Nå hovedsete for den norske avdelingen av det finske teknologiselskapet Caverion (til 2013 YIT Group, opprinnelig Yleinen Insinööritoimisto (Det generelle ingeniørselskap), og redaksjonslokaler for Klassekampen.

10. Bygning fra 1861, der apoteket Hjorten holdt til. Her ligger fra 2000 utestedet «Dattera til Hagen».

12. Et kontorbygg hvor Kvekersamfunnet har lokaler i fjerde etasje.

12b. Leiegård oppført 1861 for Selskabet til Opførelse af Arbeiderboliger. Den eldste bevarte arbeiderbolig i Oslo, opprinnelig med 37 ettroms leiligheter. Nå butikker og kontorer.

14/16. «Slottet på Grønland», tre etasjes dobbeltgård med tårn på hver side, oppført 1862 av og for Fredrik Meyer. I nr. 14 flyttet den tradisjonsrike «Ivars kro» inn i nye lokaler 2009.

16. Her var 1986–2019 Goethe-Institut Norwegen, tysk kulturorganisasjon, etter å ha flyttet inn i et nybygg som ble innviet av den tyske forbundspresidenten Richard von Weizsäcker. Goethe-instituttet ble 2019 flyttet til Maridalsveien 33.

18. Leiegård oppført 1861 for høker P. Jørgensen. Side- og bakfløyer påbygd 1896 og 1918. Her ligger nå bl.a. baren og konsertstedet «Gloria Flames», opprettet 2001.

22. Liten toetasjes murgård fra 1844.

26. To etasjes murhus med tømmerkjerne fra tidlig på 1700-tallet. Påbygd til to etasjer omkr. 1810.

Asylet i Grønlandsleiret. Foto: Aslak Malmåsen

28. «Asylet», –også kalt Kommunalgården (tihørte en tid Akers fattigvesen), to-etasjers hus i laftet tømmer og bindingsverk med pusset fasade mot gaten. Oppført som privat kjøpmannsgård ca. 1740, sidefløy fra 1798. Huset har siden vært brukt som tinghus, var barneasyl (forbedringsanstalt og skole) 1839–65, diakonissesykehus 1868–70, 1870–1903 drevet som underavdeling av Krohgstøtten sykehus, 1903–65 aldershjem. To banker begynte sin virksomhet her, Akers Sparebank (1844) og Spareskillingsbanken (1851). Huset ble fredet 1967 og brukes nå som bydelshus for Grønland/Nedre Tøyen. Huset er markert med et av Oslo Byes Vels blå skilt.

Huset og dets beboere i den tiden Grønlands Asyl holdt til her er levende beskrevet i romanen Asylet av Elias Kræmmer (Anthon B. Nilsen).

30. Her hvor det nå ligger en nyere treogenhalvetasjes boliggård, like ved hjørnet mot Tøyenbekken, den tidligere Bekkegata, lå det en fireetasjes leiegård med bakeri i bakgården og konditori og bakeriutsalg mot gaten. Dette var Hans Andersens bakeri og konditori, som også hadde fire andre filialer (Grüners gate 9, Grensen 17, Thorvald Meyers gate 30B og Christian Michelsens gate 2). Selv bodde han og hans kone Liv med datteren Reidun i annen etasje. Under okkupasjonen 1940–45 var dette et sentralt sted for Hjemmefronten i byen. Hos baker Andersen ble det drevet et omfattende illegalt arbeid, der mange sentrale motstandsfolk som Gunnar Sønsteby, Gregers Gram og Per Mørland deltok, og det var her de to hjemmefrontkarene som hadde unnsluppet Gestapo i Tomtegata 21, 4. april 1945, søkte tilflukt. Andersen måtte flykte til Sverige, senere også kona og datteren. Gestapo klarte imidlertid aldri å finne ut av hva som egentlig foregikk her, ved siden av bakerivirksomheten.