Vaterlands bru

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Vaterlands bru. - Foto: Tomoyoshi NOGUCHI / Creative Commons

Vaterlands bru, Sentrum, bydel Gamle Oslo, forbinder Brugata med Grønland. Broen er en av de eldste forbindelsene over Akerselva; den første broen her ble bygd 1654, til avløsning for en eldre broforbindelse høyere oppe ved elven. Elven ble på 1600-tallet her kalt Firesund. Denne første broen her ble fornyet og forsynt med jernrekkverk 1836, senere ombygd og utvidet flere ganger. Frem til 1827, da Nybrua stod ferdig, var dette den eneste broforbindelsen mellom Christiania og forstedene på østsiden av Akerselva; her passerte alle lassene med jordbruksvarer fra Romerike og Opplandene inn til bondehandelsgårdene i Brugata og Storgata. Nedenfor Vaterlands bru gikk tidligere fotstien Tomteveien, som førte ned til overfartsstedet ved Akerselva. Dagens bro er fra 1942. Den er markert med et blått skilt satt opp av Selskabet for Oslo Byes Vel.