Tomteveien

Tomteveien, en tidligere fotsti som førte ned til overfartsstedet ved Akerselva nedenfor Vaterlands bru og videre over Bordtomtene.